Komunální volby v Kopru

9. října 2014 v 13:29 | Zegr
Inspirován jedněmi neustále naštvanými webovými stránkami, jsem se rozhodl letem světem proletět volební programy stran a hnutí, která se chtějí realizovat v komunální politice Kopřivnice. Pojďme se na ně podívat zblízka, jen tak povrchně a lehoučce, abychom je nevyplašili. Nečekejte velké rozbory anebo duchaplné myšlenky, ani od nich, ale ani ode mně. A už vůbec to neberte jako nějaký návod…

Každopádně bych chtěl poděkovat tvůrcům webových stránek Kopřivnice a Kopřivnických novin, lze se přes ně slušně informovat na jednotlivé strany.

Do voleb vstupují více či méně známí protagonisté české politické scény: ANO 2011, Česká strana sociálně demokratická, Komunistická strana Čech a Moravy, Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, Občanská demokratická strana, TOP 09, a pak takoví ti experimentálnější - Piráti a Změna pro Kopřivnici, PRO Sport a Zdraví, Sdružení nezávislých Kopřivnice a NEZÁVISLÍ.ANO 2011
Na svých webových stránkách mj. proklamují:
"Je objektivní skutečností, že kriminální činnost na území našeho města velmi často páchají skupiny pachatelů, které zde dojíždí z jiných měst. A je do jisté míry také naší chybou, že tento stav umožníme. Aby se i v tomto směru situace změnila, zasadíme se o dobudování kamerového systému ve městě, neboť ten stávající je dle našeho názoru naprosto nedostatečný a svou funkci neplní." Nejsem si tedy jist, jak kamerový systém zabrání pachatelům z jiných měst nekalou činnost páchat, bude po nich vysílat laserové paprsky?

Nejčastěji zmiňovanou věcí v programu je "vybudování nového domova pro seniory", a to hned 3x, hmmm.
Chybička se ještě vloudila, když se ANO rozhodlo seznámit nás na svých webovkách s reakcemi na otázky Kopřivnických novin, nic jsem tam totiž nenašel, ani písmeno a ani odkaz, bohužel.

O dopravě a podobných otázkách není na webovkách taky nic.

Čili pro mne nevolitelní.

Česká strana sociálně demokratická
Tak to je úplná tragédie. Našel jsem dva odkazy na MO ČSSD Kopřivnice, na jednom je poslední článek z 28.9.2003 o Štěpení vodíku na Moravě (zde), na druhém jen dvě fotky, jedna s předsedou MO ČSSD a druhá s obrázkem informační nástěnky ve městě. (zde)

Ale i když jsem možná jen špatně hledal, myslíte, že nějaký jiný obyčejný internetový uživatel bude hledat lépe, jen aby se seznámil s programem ČSSD?

Vezměme zavděk Kopřivnickými novinami (poprvé, ale ne naposledy).

ČSSD "chce zvýšit počet městských strážníků a rozšířit kamerový systém, posílit spolupráci MP a PČR v preventivní činnosti u školských a dětských zařízení, v ulicích a parcích pro dohled nad jejich čistotou a bezpečností." U životního prostředí by ČSSD provedla průzkum možností využití a případně zavedla separaci dalších druhů odpadů jako například potravinových olejů, prošlých potravin a dřevního odpadu." Tož to jsou nápady…

Divní, tudíž taktéž nevolitelní.

Komunistická strana Čech a Moravy
Kopřivnická pobočka KSČM také nemá své webovky, což se nediskvalifikuje tak, jak to dělá návrh prezentovaný přes Kopřivnické noviny (číslo 27/2014 ze dne 07.08.2014), kde "KSČM chce plošně vyhodnotit stav kriminality ve městě a specifikovat příčiny v jednotlivých místech. Zpracovat společný program boje s kriminalitou (MÚ, Policie ČR) a vyhodnocovat plnění. Mimo jiné zavést pozici placených domovních důvěrníků v obecních domech." Placený domovní důvěrník? Domovní donašeč? Že nebude donášet? A za co asi bude placený, he? Doprdele, to si snad dělají srandu, ne?

Takže opět nevolitelní.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Jejich internetové stránky jsou pěkné, program slušně graficky zpracovaný, lídr a lídrová kandidátky si spolu přiťukávají (asi na úspěch) pivem a asi šampaňským…

Z programu k dopravě vypichuji např. "dobudování hluchých míst cyklostezek ve městě". Teď nechci tvrdit, že v tom mají lidovci prsty, ale jen pro info - úsek cyklistického propojení Lubiny a Vlčovic v délce 4,8 km, což je součást stezky Z Poodří do Beskyd, vyšel dle internetu na 5 488 000 Kč, taky vám vychází 1 metr na více než 11 stovek čili kilometr na víc než 1,1 miliónu? Samozřejmě bych byl nerad, aby děcka jezdily po městě po cestách s autama, ale definovat něco jako "hluché místo" je vágní a jestli se na to bude opět vynakládat tolik peněz… Koneckonců i ty další body jsou takové neurčité - třeba "pravidelné udržování travnatých a křovinatých porostů kolem cest a křižovatek" nebo "zlepšení plynulosti a bezproblémový dojezd složek integrovaného systému"…

K bezpečnosti lidovci dodávají: "Instalace kamer se zaměřením na Kachlovku a na azylový dům na ulici Horní" nebo "Otevřená a vzdušná Kopřivnice bez temných zákoutí a zarostlých parků", "Podpora místního romského policisty"… nemám rád kamerové systémy a nevím, co se myslí podporou romského policisty, vy ano?

Přiznám se, že lidovci jsou pro mne nevolitelní jednak kvůli kamerám, ale především z jejich celostátních hledisek a názorů.

Nezávislí
Ti na internetu vůbec nejsou, viděl jsem po městě nějaké billboardy, ale na těch jsou leda tak fotky a pár hesel, takže těžko říct, co vlastně hodlají ve vedení města dělat.

Možná by se na to dalo usuzovat z odpovědi na otázku KN: Doprava a bezpečnost ve městě - V rámci prevence podpora aktivity pro mladé, ve kterém neříkají nic nového: "Podle Nezávislých má dnešní mládež více času a ne každý ho umí využít smysluplně (aha! - pozn. Zegr). Ne každý se může věnovat sportu, proto chtějí podporovat i kulturní vyžití mládeže. Pro tento účel by měla být zvýšena i finanční podpora radnice. Osvětu by měli zajišťovat ředitelé škol, jejichž zřizovatelem je město, a měli by vysvětlovat svým svěřencům, třeba i v součinnosti s externími odborníky, zásady soužití ve společnosti." Vysvětlovat zásady soužití ve společnosti? Co je to za kecy?

Jo, a kandiduje za ně i Bonk, což je bývalý výborný hokejista.

Nečitelní - nevolitelní.

Občanská demokratická strana
Ódeeska v tomto končícím volebním období držela většinu na radnici, tudíž především její činnost a program jsou ve městě vidět. Na svých stránkách se chlubí, že splnili svůj minulý program na 86% s celkovými náklady více než 700 mil. Kč. Nechce se mi pátrat, zda je to pravda, a ta několikaset milionová částka - tak tou bych se nechlubil, spíš by bylo fajn vědět, zda je to částka optimálně vynaložená atd., ale to asi nezjistíme.

Vzhledem k nedávno skončené rekonstrukci krytého bazénu (na kterýžto výsledek jsou rozporuplné reakce, od nadšení nad vířivkou až po zklamání nad (po třech dnech provozu) opadaným stropem v páře), je potřeba být opatrný k slibům ODS o další rekonstrukci - totiž městského koupaliště včetně vybudování kempu a veřejného tábořiště. Bude na to mít město prostředky, když na bazén muselo šetřit dva roky a stejně se zrekonstruoval jen zčásti? A to nemluvím o rekonstrukci zimního stadionu

Doprava? Klasika - vybudování nových parkovišť - zavedení parkovacích karet v centru nepomohlo ani skoro vůbec, za což ODS můj hlas nedostane.

A za bezpečnostní opatření rozšířením kamerového systému taky ne.

Piráti a Změna pro Kopřivnici
Tyto dvě uskupení mají společný program, lze tu nalézt výkřiky v plurálu majestatiku typu např. "opravme sportoviště v majetku města - koupaliště, letní stadion a pokračujme s rekonstrukcí zimního stadionu". Tady platí stejná otázka jako výše u ODS, bude na dost love?

Co si počít se slibem "S ohledem na vzrostlou zeleň rozšiřme počet parkovacích ploch"? A "Posilme stav městské policie a její činnost zefektivněme"? MP nebrat a neposilovat.

Ovšem toto je dle mého názoru škoda peněz a energie: " Zasaďme se o zřízení hromadné dopravy ve městě."

Chvályhodně by vypadalo, kdyby klapla akce: "Najďeme využití pro bývalou školu ZŠ Náměstí odpovídající její historické hodnotě. (buď přesun ZUŠ nebo ZŠ Svaté Zdislavy s možností zřízení církevního gymnázia). Budovu však neprodávejme." Bez ohledu na ten pěkný překlepík ve slově "Najděme" si nejsem jist, proč by se ZUŠ měla stěhovat z opravené budovy do neopravené, více než deset let nepoužívané budovy, stejně tak školáci ze Svaté Zdislavy - nebo se očekává nárůst žáků?

Pro mne nevolitelní, především ve vztahu ke kamerám a Městské policii, a navíc za tímto uskupením stojí v pozadí skrytá jako šedá eminence Strana zelenýc.

PRO Sport a Zdraví
Na internetu taktéž k nenalezení. Ale alespoň se vyjádřili k otázkám KN - podle Hnutí PRO Sport a Zdraví je odpověď ke kriminalitě mládeže: "…na tyto negativní jevy zatím nenašel účinný lék nikdo na světě. Jedná se o každodenní, mravenčí a velmi složitou práci, která by měla začít v rodinách, pokračovat ve školách, zájmových organizacích, sportovních klubech apod." Objevili Ameriku.

A co se týče sportovišť, jsou víceméně na straně odloučení od města: Na provozu sportovišť by se podle něj měly ve větší míře podílet právě kluby a jen v případě, že by o toto neměly zájem, měla by to zajišťovat Správa sportovišť." K jiným věcem kromě životního prostředí se ale tohle Hnutí nijak nevyjádřilo, u ŽP by se zastupitelstvo mělo dle nich zabývat situací, co se v oblasti životního prostředí změní poté, kdy vstoupí v platnost nový zákon o odpadech, který zatím předpokládá, že v roce 2025 bude platit úplný zákaz skládkování," z čehož nezjistíte dohromady nic o jejich programu.

Na kandidátce mají mj. ředitele školy, hokejového a plaveckého trenéra, otázkou tedy je jestli nebudou až příliš zaměření jen na sport, což není v řízení města ta nejdůležitější část, máme z toho odvodit, že v ostatní věcech se budou chovat oportunisticky, nebo spíš levicově nebo jak?

Nečitelní = nevolitelní

Sdružení nezávislých Kopřivnice
Ti se na svých stránkách rozjeli, mají tam i program i odpovědi na otázky KN, takže se tu opakují takové věci jako: vybudování Domova pro seniory včetně služby Domova se zvláštním režimem, podporování neziskových organizací poskytujících sociální služby občanům města, rozvoj dobrovolnictví, podpoření vzniku Dobrovolnického centra, cílené využívání kamerového systému a jeho rozšíření na problematická místa… Co všichni mají s těma kamerama? A neziskovky poskytující sociální služby? Mohl by mi někdo říct, co se tou sociální službou myslí? Pokud třeba Dům dětí a mládeže, tak budiž. Pokud sluníčkové happeningy ve stylu "ulice jinak" atd., tak raději ne, děkuji.

Mají zde uveden i oblíbený plán většiny stran - rozvoj sportovišť v oblasti pod Červeným kamenem: oprava letního koupaliště, sportovní zázemí pro všechny věkové kategorie, trendy sporty, podpora využití areálu sjezdovky a lyžařské chaty pro celoroční aktivity… Trendy sporty, co to je za výraz - asi tím myslí třeba discgolf, který je v Kopru momentálně trendy. A lyžařská chata využitelná pro celoroční aktivity? A co jakože se na svahu bude odehrávat? Nějaká unikátní sportovní klání na nakloněné rovině? V programu mne zaujala neobvyklá myšlenka: vybudování vhodných veřejných piknikových míst… Přiznám se, že si nedokážu představit, kde bych tak v Kopru chtěl piknikovat.

Každopádně nejčastější slovo zde je "revitalizace"… Opravdu je Kopřivnice tak mrtvá, že potřebuje oživovat?

Můj hlas ale nezískají kvůli úmyslu pokračovat v zavádění a zlepšování systému parkovacích karet a třeba i kvůli postupnému zavádění cyklopruhů a dopravního značení v jednosměrných ulicích města.
Korunují to větou, že se "potvrdila se opodstatněnost kamerového systému, budeme usilovat o jeho cílené rozšíření" a že "počet policistů ČR by měl být v Kopřivnici navýšen".

TOP 09
Program TOPky trpí častým neduhem, je rovněž takový vágní, no např. se podívejte na dopravu:
- posílení bezpečnostních prvků na komunikacích
- oprava cest a chodníků
- rozšíření parkovacích ploch zavedením jednosměrných ulic
- zachování stávajícího rozsahu cyklostezek
Nebo v oblasti veřejné správy:
- stabilní městský úřad
- nezávislost a nestrannost úředníků
- vyrovnaný rozpočet
- transparentnost výběrových řízení

Dle TOP09 by se terénní pracovníci pohybovali v lokalitách, kde se nachází "nudící se" mládež, a jejím úkolem by bylo pracovat s ní přímo venku na ulici a nabízet jí smysluplné využití volného času. Mládež (ale ne jen ta) se často shlukuje na lavičce u nás za barákem, jsou tam pěkně v závětří, a za bukem, bo na ně není od cesty vidět, pane teréňáku, kde jste? Co s nimi podniknete, dáte si s nima čouda a pokecáte?

Strana ve městě vidí řadu sportovišť, která "nejsou plně využita, a je proti dalšímu rozšiřování sportovišť. Naopak chce umožnit do sportu vstup komerčních subjektů, které by pro nevyužitá sportoviště našly využití." Kdo, za co a na co by si např. koupil chátrající (a hlavně nevýdělečný) zimní stadion, to netuším. Nebo ten krytý bazén - ten si sám o sobě na provoz nevydělá, v plusu tam může být maximálně ten, který by byl připojen na penězovod z radnice (třeba plavecká škola) nebo z některého evropského rozvojového fondu. Anebo letní fotbalový stadion s nefungující plochou dráhou?

Naivní = nevolitelní.

A koho zvolíte vy?
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.