Sčítání lidu 2011 - díl 2

28. února 2011 v 10:55 | insider |  Nemístné postřehy
Pojďme na druhý díl sčítacího článku, v něm se budeme věnovat tomu, čím se ohání druhá strana.

.
V samotném zákoně je spousta nezajímavých věcí, pozastavit se můžeme snad jen nad dvěma paragrafy, rovnou z mosta do prosta pojďme k nim:
§ 7
Povinnost poskytnout údaje
Bod (7) Právnická nebo fyzická osoba, která je povinna poskytnout údaje zjišťované sčítáním,
poskytne přesné a úplné údaje řádně a v termínu stanoveném tímto zákonem.
.
§ 26
Přestupky
Bod (4) Fyzická osoba, která podle § 5 podléhá sčítání, se jako povinná osoba dopustí přestupku tím,
že
a) neodevzdá nebo nezašle vyplněný sčítací formulář podle § 7 odst. 1 písm. b), nebo
b) poskytne údaje v rozporu s § 7 odst. 7.
.
Je jasné, že tyhle státní akce jsou tak nějak povinné, ale že by se jednalo o tak strašně závažnou činnost, že by mi hrozil i trest v podobě pokuty, údajně až do 10 tis. korun? Pojďme se podívat na něketré důvody, proč je to tak sčítání tak ohromně důležité a proč je tak neuvěřitelně důležité mluvit pravdu, a nic než pravdu, k tomu nám dopomáhej bůh. Budu to sem dávat rovnou Ctrl+C a Ctrl+V, protože se mi to nechce přepisovat, moje komentáře naleznete zapsané kurzivou hned pod jednotlivými odstavci.
.
Hasiči Informace ze sčítání lidu budou velmi důležité pro hasiče a další složky integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi důležitá při zpracování krizových a evakuačních plánů. - myslíte, že po platových škrtech tady ještě zůstane nějaký funkční záchranný sbor? A že budou v případě záchrany mít čas někde shánět úředníka a povolení k získání těchto dat?
.
Povodně Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také důležitá při operativních zásazích a evakuacích při všech přírodních živlech. Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň jaké jsou jejich domy a z čeho jsou postaveny - tedy jak dlouho například dokážou řádění přírodního živlu odolat. - co z toho, když bude stát vědět, kolik tam žije lidí, když stejně nebude vědět, kteří jsou zrovna přítomní? A tvorba protipovodňových opatření? Jakože plány staveb přehrad narážející na odpor obyvatelstva nebo stavby protipovodňových hrází narážející na nevykoupené pozemky?
.
Dopravní obslužnost Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky, podle kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR - tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit. - kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit? To si snad dělají prdel, fakt by mně zajímalo, jak to chtějí zařídit, budou nařizovat, kde se musí jezdit a kde ne? Komu to chtějí nařídit? Českým drahám?
.
Školy a školky Podle dat ze sčítání (a navazujících projekcí obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích letech školní či předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve školkách a školách případně, kde bude potřeba školky otevírat, a kde rozhodně není dobrý nápad školku či školu zavřít. - tak tohle mně pobavilo, nemají snad tyhle údaje na matrikách? A budou to městům a obcím nařizovat? To zavřete, to ne, to omezte, to ne… mimochodem momentálně je evidentně nedostatek školek, a přebytek škol, co myslíte, že budeme řešit za pár let, až ty děti ze školek půjdou do škol… a vyřeší to sčítání? Ne, když bude potřeba další herna, zrušíme školku, však co? A na co školy, však stejně je nedostatek učňovských oborů, zak na co vzdělané občany, akorát remcají a vymýšlejí blbiny…
.
Péče o seniory Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity v domovech důchodců, hospicích a dalších sociálních zařízeních pro seniory. Stejně tak podle nich může být optimalizována nabídka sociálních služeb pro seniory (např. donášky obědů). - vzhledem k tomu, že za nějakých 20-30 let už stejně nikdo do důchodu odcházet nebude, protože se toho nedožije, takže je důležité podchytit ty zbývající a uregulovat to až do hořkého konce
.
Vakcíny pro očkování dětí Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín pro děti v České republice. Data ze sčítání jsou klíčová především pro správné počty vakcín. Pokud se jich objedná příliš moc, utrácí stát zbytečně peníze, pokud se jich naopak objedná málo, hrozí, že po nějakou dobu nebudou k dispozici. - tohle nebudu komentovat, odkdy a a komu ve vládě, na ministerstvech, na úřadech vadí, že stát utrácí zbytečně peníze anebo že je něčeho někde nedostatek?
.
Nabídka a poptávka na pracovním trhu Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné informace, jak je v kterých místech ČR kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi důležitá data, která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úřadů práce, když se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či závod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifikací. - to je taky pěkná blbost, kvalifikace nikoho nezajímá nebo myslíte, že se firmy ženou do Asie kvůli kvalifikaci nebo kvůli kchost sejvingu?
.
Peníze z EU Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků sčítání lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné či chybné údaje, se může připravit o desítky milionů eur z evropské pokladny. - pokud nás bude chtít EU zadřít, tak to stejně udělá a je úplně jedno, jestli ty data dodáme na zlatém podnoce nebo na hliněných tabulkách
.
Část výnosů z daní, která připadne obcím Ministerstvo financí využívá data ze sčítání (průběžně upravovaná o aktuální demografickou statistiku) k přerozdělení podílu výnosu z daní, který připadne obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší má obec nárok na peníze. V ČR se zatím tyto finance přerozdělují podle trvalého bydliště, ale velká část zemí EU už výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického bydliště, tedy podle toho, kolik lidí žije v dané oblasti skutečně, bez ohledu na to, zda jsou v této lokalitě trvale hlášeni. - jak tohle chtějí kontrolovat? Když budete bydlet přesne 183 dní v Ostravě a 182 v Praze, dostane všechny příspěvky Ostrava? Akorát to povede k čachrování s mrtvými dušemi a přerozdělování peněz - a o to tady vlastně jde, ne?
.
Naši poslanci v EU Evropská unie aktuálně zvažuje, že by podle výsledků sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU přepočítala mandáty v Evropském parlamentu. - bez komentáře
.
Hluk Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlukové zátěže a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část obyvatel je (a nebo v případě nových projektů může být) zasažena nadměrným hlukem. Podle těchto map se pak připravují protihluková opatření a zároveň slouží jako podklad pro žádosti o dotace na protihluková opatření. - pěkný bulšit, pokud se řeší hluk, stejně se musí udělat aktuální měření, nehledě na to, že marně hledám na listech osoby, bytu a domu údaj, ze kterého by se to dalo zjistit.
.
Faktické bydliště Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé bydliště je v rámci EU české specifikum s velkým problémem - na adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí a vůbec už tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí. Faktické bydliště je velmi důležitou informací pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni. Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost… V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle počtu fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale hlášených) se také budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu kanalizací, opravu silnic apod. - povede to k buzeraci a šikaně. Proč máš byt v Ostravě když tam nebydlíš, hned ho dej ho k dispozici těm, co ho potřebují! O plánování kapacit škol jsem už mluvil, o dopravě taky a občanské vybavenosti? Co to vlastně ta vybavenost je? Banka, hotel, škola, muzeum, pošta, správní střediska… no v každé obci nařídíme to a to a to… a pak jim přerozdělíme… a jsme zase u toho KOUZELNÉHO slova… a peníze na opravu silnic dle počtu obyvatel? Už se ani nemám sílu smát…
.
Živnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich služby. Data o technickém stavu domů a bytů a jejich stáří jsou velmi přínosná například pro řemeslníky a prodejce zboží potřebného pro rekonstrukce, když se rozhodují, kde budou podnikat a jaký sortiment zboží lidé v dané oblasti potřebují. - tohle vyřeší trh, ošklivě řečeno, kde bude poptávka, bude nabídka
.
Národnostní menšiny Sčítání lidu je naprosto klíčové pro národnostní menšiny a jejich práva. Otázka na národnost je ve formulářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud se v některé z obcí přihlásí k určité národnostní menšině alespoň 10 % obyvatel, získávají podle zákona č. 128/2000 Sb., O obcích a podle zákona 273/2001 Sb., O právech příslušníků národnostních menšin právo na vícejazyčné názvy a označení a obec musí zřídit výbor pro národnostní menšiny. Menšiny mají v ČR také právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy, právo na výchovu a vzdělávání v jazyce národnostní menšiny a další. Sčítání lidu a počty přihlášených k dané národnostní menšině jsou zásadním ukazatelem při prosazování práv národnostních menšin v ČR. - pěkné, škoda že tu nevidím nikde poznámku o tom, že to pomůže definovat i povinnosti národnostních menšin, a teď nemyslím jen tu romskou - co když se najde obec, kde si menšinu napíše třeba 10% blízkovýchodních obyvatel? Budou tam mít arabské nápisy a právo postavit si mešitu?
.
No není to legrace?
.
Aby byla ještě větší, dodávám pár poznámek, takových méně důležitých, v podstatě jen tak na okraj:
Zapojíme se do celosvětového programu - Sčítání v roce 2011 je součástí celosvětového programu populačních a bytových cenzů, které koordinuje OSN. Poprvé v historii se jednotně uskuteční sčítání obyvatel všech 27 členských států Evropské unie, což umožní vytvořit zcela srovnatelné údaje o EU a jejích jednotlivých členech. - aha, hned se cítím líp, jako hotový euroobčan a eurohujer, já sice k datům ostatních mít přístup nebudu, ale k mým bude moct Helmut nebo José v Bruselu, což je fajn, protože tak to má být, ne?
.
Dáme budoucím generacím informace o našem způsobu života - Sčítání poskytne budoucím generacím obraz doby, ve které žijeme, a nám dává přehled o dobách minulých. Díky historickým výsledkům sčítání máme nyní přesnou představu o tom, jak žili naši předkové - jaké bylo osídlení, jaké byly rodiny, jak se měnil bytový a domovní fond, jaká byla kvalita bydlení, jak se vyvíjelo socioekonomické složení populace. První sčítání lidu se datují již do doby před nejméně 6000 lety, jak dokazují hliněné tabulky nalezené ve starověkém Babylonu. Sčítání prováděli také ve starověké Číně či v Egyptu, v Římské říši i ve středověku. Přesný a detailní obraz naší doby zanecháme také my našim potomkům. - ježíšikriste, to je taková cypovina…
.
Získáme informace o dalším vývoji populace - Z výsledků sčítání vychází i prognózování očekávaného počtu obyvatel, tzv. demografické projekce. Nemusíme se však obávat, že údaje o naší individuální situaci budou poskytnuty komukoli. S daty se pracuje vždy v takové podobě, aby nebylo možné identifikovat konkrétní osobu, dům nebo byt. Při sčítání nám jde o celek, nikoli o jednotlivce. - vzhledem k úrovni zabezpečení čehokoli u nás se vůbec nebojím, že se data nebudou povalovat někde na chodbách, zvlášť když je to celoevropská akce… a protože nejde o jednotlivce ale o celek, je proto důležité, aby ani jeden jednotlivec nezkreslil výsledky (což v 10milionovém vzorku dělá rozdíl 0,0000001…)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.