ZÁKLADNÍ ZÁKONY LIDSKÉ HLOUPOSTI díl 3

10. listopadu 2010 v 12:49 | insider |  Odjinud postřehy
Dnes se můžete radovat (nebo smutnit), tohle je poslední část z výkladu na téma Základních zákonů lidské hlouposti, a to konkrétně Čtvrtý a Pátý zákon. Uznávám, že tohle nebylo asi tak zábavné jako Starý a Nový zákon, ale mě to zaujalo a myslím, by bylo chybou nechávat si takové věci pro sebe, nemyslíte?

Každopádně si prosím přečtěte pečlivě poslední dva odstavce, a zkuste zařadit do jedné nebo druhé skupiny tu naši malou zemičku. Fakt bych chtěl vidět výsledek, kdyby se to sečetlo...


Čtvrtý zákon lidské hlouposti

To, že bezmocní lidé, kteří se nacházejí v našem systému v oblasti H, nejsou obvykle schopni rozeznat, jak nebezpeční hlupáci jsou, není překvapením. Tato chyba je jen jiný popis jejich bezmocnosti. Opravdu překvapivý fakt je to, že i inteligentní osoby i bandité často selhávají při rozpoznání ničivé síly hlouposti. Je extrémně těžké vysvětlit, proč se tak děje, a často nezbývá než jen poznamenat, že když je konfrontován hlupák s inteligentem nebo banditou, tak i inteligent i bandita dělají chybu ve vyžívání se v samolibosti a opovržení, místo aby začali sbírat adekvátní množství adrenalinu a zesílili obranu.


Někdo by si mohl myslet, že hlupák ublíží pouze sobě, ale to je matoucí hloupá chyba bezmocných. V tomto případě osoba spojuje svá vlastní schémata s hlupákem. Tento postup má katastrofické efekty, protože

a) je založen na naprostém nepochopení základů hlouposti
b) dává hlupákovi další možnost uplatnit jeho dar

Někdo by mohl předpokládat, že se mu podaří vymanévrovat, a přiznejme, že se to může podařit. Ale vzhledem k nevyrovnanému chování hlupáka, nikdo nemůže předvídat všechny hlupákovy činnosti a reakce, a zanedlouho bude stejně rozemlet nepředvídatelnými pohyby stupidního partnera.

Toto je čistý souhrn Čtvrtého zákona:

Nehloupí lidé vždy podceňují ničivou sílu hloupých individuí. Proto nehloupí lidé konstantně zapomínají, že za všech okolností a za jakýchkoli podmínek, se všechny činnosti podniknuté s hlupákem mění v drahou chybu.

Přes všechna století a milénia, ve společnosti nebo v soukromém životě, nespočítaně osob chybovalo, jak popisuje Čtvrtý zákon a tato chyba způsobila nezměrné škody.

Pátý zákon lidské hlouposti

Namísto ohledů na blaho individuální pojďme vzít ohled na blaho společnosti, považovanou v této souvislosti jako sumu individuálních podmínek. Plné porozumění Pátého zákona je pro analýzu důležité. Mimochodem můžeme zde dodat, že ze všech zákonů je tento Pátý nejznámější, a jeho odvození je často citováno. Pátý zákon říká:

Hlupák je nejnebezpečnější typ osoby.

Odvození Pátého zákona:

Hlupák je nebezpečnější než bandita

Výsledek akce perfektního bandity (osoby, která se v Grafu 2 pohybuje na linii OM) je čistý a jednoduchý transfer bohatství anebo blaha. Po akci perfektního bandity je na jeho účtu plus, které je exaktně stejné jako mínus na účtu osoby, kterou poškodil. Společnost jako celek není ani lepší ani horší. Pokud by všichni členové společnosti byli perfektními bandity, společnost by stagnovala, ale nebyla by to katastrofa. Celý obchod by přesunoval bohatství a blaho ku prospěchu těm, kteří by něco udělali. Kdyby všichni členové společnosti dělali stejnou činnost se stejnými pravidly, tak ne jen společnost, ale i individuální osoby by v tomto případě našly perfektně stálý stav beze změn.

Když jsou ale v akci hlupáci, příběh je naprosto odlišný. Hlupáci způsobují škody jiným lidem bez protějšího zisku na svůj účet. Tak se stane celá společnost zbídačelou. Na Grafu 3 (viz níže) je popsán systém, který ukazuje skupiny přispívající svou činností k blahu společnosti (napravo od linie POM), stejně tak i činnosti skupin, které přispívají ke zhoršení blaha (nalevo od linie POM).

Graf 3

Jinak řečeno, bezmocní s náznakem inteligence (area H1), bandité s inteligencí (area B1) a nad nimi inteligenti, ti všichni přispívají k nárůstu blaha společnosti. Na druhé straně banditi pod vlivem hlouposti (area B2), a bezmocní pod vlivem hlouposti (area H2) přidávají svůj díl ke škodám, které způsobují hlupáci svou zločinnou destruktivní silou.

To vše nabízí jisté poznatky o výkonu společnosti. Dle Druhého zákona, poměr hlupáků je konstantní å, což není ovlivněno ani časem, místem, rasou, společenskou třídou nebo jinou socio- nebo kulturní veličinou. Bylo by hlubokým omylem domnívat se, že poměr hlupáků v upadající společnosti je větší než ve společnosti se vyvíjející. Obě společnosti jsou souženy stejným procentem hlupáků. Rozdíl mezi těmito dvěma společnostmi je ten, že ve společnosti, která se vede špatně:

a) hloupým členům společnosti je povoleno stát se více aktivními a povoleno činit více činností
b) je patrná změna v relativním úbytku populace v areách H1, B1 a I k proporcionálnímu nárůstu v oblastech H2 a B2

Tento teoretický předpoklad je hojně potvrzen ve vyčerpávajících historických případech. Proto nám tato historická analýza dovoluje přeformulovat tento teoretický závěr více faktickými způsoby a s více realistickými detaily.

Ač byste se zabývali starověkou, středověkou, moderní či současnou společností, udělal by na vás silný dojem fakt, že jakákoli země vyvíjející se vpřed, má svou nevyhnutelnou å frakci hloupých lidí. Nicméně taková země, která jde nahoru, má také nezanedbatelné množství inteligentních lidí, kteří drží å skupinu hlupáků v šachu, a v tu samou dobu produkuje dostatek zisku pro sebe a ostatní členy, což samozřejmě přináší ten kýžený rozvoj.

V zemi, která se pohybuje vývojově dolů, je poměr hloupých lidí opět å; ale v této společnosti je mezi těmi u moci patrný růst počtu banditů pod vlivem hlouposti (area B2 v Grafu 3) a stejně tak i u těch, kteří u moci nejsou, je patrný alarmující růst počtu osob v oblasti H (Základní graf). Taková změna ve struktuře nehloupé populace nevyhnutelně posiluje destruktivní sílu å frakce hlupáků a přináší pokles jistot. A země míří do pekla.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.