ZÁKLADNÍ ZÁKONY LIDSKÉ HLOUPOSTI díl 2

8. listopadu 2010 v 16:02 | insider |  Odjinud postřehy
Minule jsme se věnovali Prvnímu a Druhému zákonu (zde), doufám, že vás to zaujalo, pokud ano, předkládám vám zákon Třetí a dvě odbočení, trochu méně teorie a více praxe. Pokud vás to nezaujalo, no tak to máte smůlu, protože si dnes opět nepočtete... (třetí díl zde)Třetí (a zlatý) zákon lidské hlouposti

Třetí zákon předpokládá, i když to netvrdí jako dogma, že lidské bytosti dělíme na čtyři základní kategorie: bezmocné (H - the helpless), inteligentní (I - the intelligent), bandity (B - the bandits) a hlupáky (S - the stupid). Pro bystrého čtenáře bude jasné, že tyto čtyři skupiny korespondují se čtyřmi oblastmi na obrázku níže:

Základní graf
Jestliže Tom něco udělá a utrpí tím škodu, zatímco Richard tím získá, Tom spadne do pole H (the helpless), jednal bezmocně. Pokud Tom něco udělal a vydělal na tom, a vydělal na tom i Richard, pak je Tom ve skupině I (the intelligent), jednal inteligentně. Pokud Tom něco udělal a vydělal na tom on, kdežto Richard na tom prodělal, pak je Tom ve skupině B (the bandit), jednal jako bandita. Hloupost je vymezena ve skupině S (the stupid) a jsou to všechny pozice v poli vymezeného osou Y pod bodem O. Jak Třetí zákon jednoznačně klasifikuje:

Hlupák je osoba, která způsobí škodu jiné osobě nebo skupině osob, zatímco sobě nevytvoří žádný zisk nebo dokonce způsobí škodu.

Když jsou racionálně uvažující lidé konfrontováni s Třetím zákonem, reagují zpravidla skepticky a nevěřícně. Je to tím, že pro rozumné lidi je těžké porozumět nerozumnému chování. Pojďme ale opustit šedé teorie a podívejme se pragmaticky na náš denní život. Všichni můžeme najít situace, kdy nám někdo svou akcí způsobil škodu a sám na tom vydělal: setkali jsme se s banditou. Stejně tak můžeme najít situace, kdy někdo něco udělal a prodělal na tom, kdežto my jsme vydělali: pak jsme jednali s bezmocným. Určitě jsme se i potkali se situací, kdy někdo něco udělal i ve svůj i v náš prospěch: byl inteligentní. To jsou situace, které se stávají. Ale po opravdu hlubokém zamyšlení musíte připustit, že toto nejsou situace, které by se v našem životě často opakovaly. Náš život je především složen z chvil, kdy ztrácíme peníze anebo čas anebo energii anebo chuť, náladu či zdraví kvůli nepravděpodobnému jednání nějaké absurdní kreatury, která nemá co získat, a navíc nezíská ani nic z toho, že nás uvedla do rozpaků, těžkostí nebo nám ublížila. Nikdo neví, nerozumí nebo nemůže vysvětlit, proč tato divná kreatura dělá to, co dělá. Ve skutečnosti vysvětlení neexistuje - nebo lépe řečeno existuje jen jediné: osoba, o které je řeč, je hlupák.

Rozdělení a četnost
Většina lidí nekoná pořád stejně. Pod vlivem okolností jednají osoby inteligentně a pod vlivem jiných okolností ta samá osoba bude jednat bezmocně. Výjimkou jsou hlupáci, kteří mají silný sklon k perfektní konstantnosti svého chování ve všech oblastech lidské činnosti.
Z toho všeho by mohlo vyplývat, ale není tomu tak, že přesně můžeme do základního grafu rozdělení umístit pouze hlupáky. Není to pravda - můžeme totiž pro každou osobu spočítat vážený průměr její nevyrovnanosti, a tím získat jeho pozici v Základním grafu. Bezmocná osoba může se příležitostně chovat inteligentně, a občas i jako bandita. Ale pokud je daná osoba v základu bezmocná, většina jejích činností bude mít charakteristiky bezmocnosti. Proto vážený průměr všech činností umístí tuto osobu do H kvadrantu v Základním grafu.
Tento fakt, že je možné umístit osoby individuálně do grafu, nám umožňuje udělat odbočku k popsání četnosti banditů a hlupáků.

Perfektní bandita je ten, kdo svou činností způsobí jiným stejnou škodu, jaký bude jeho zisk. Bandita nejhrubšího zrna je zloděj. Osoba, která vás okrade o 100 liber bez toho, aby vám způsobila jinou újmu na zdraví nebo majetku, je perfektní bandita: vy tratíte 100 liber, on vydělává 100 liber. V základním grafu by se měli tito bandité sloučit v úhlopříčce, která rozděluje oblast B na dvě perfektně symetrické podoblasti (linie OM v Grafu 2)

Graf 2
Každopádně "perfektních" banditů je relativně málo. Linie OM rozděluje oblast B na dvě podoblasti, B1 a B2, a naprostá většina banditů leží někde v těchto podoblastech.
Bandité, kteří patří do podoblasti B1, jsou individua, jejichž činnosti jim vynášejí větší zisk než je ztráta, kterou způsobí jiným osobám. Všichni bandité, kteří patří do této podoblasti, jsou bandité s příznaky inteligence a v základním grafu by se nacházeli blízko osy X, protože mají hodně společných znaků s osobami inteligentními.

Naneštěstí osob, které by patřily do oblasti B1, není mnoho. Většina banditů se zařadí do podoblasti B2. Jsou to ty osoby, které svou činností získají méně než jsou škody způsobené jiným. Když vás někdo zabije, aby vás okradl o 50 liber nebo vás zabije, aby mohl strávit víkend s vaší ženou v Monte Carlu, můžete si být jistí, že to není perfektní bandita. I kdyby použil své hodnoty k měření zisku (ale i taky vaše k měření vaší ztráty), pořád by patřil do skupiny B2, a to velmi blízko k hranici naprosté stupidity. Generálové, kteří způsobí rozsáhlé škody a nevyčíslitelné ztráty na životech jen kvůli medailím, spadají do stejně oblasti.

Četnost a rozdělení hlupáků je úplně odlišné od banditů. Zatímco bandité jsou víceméně rovnoměrně rozptýleni především v podoblasti B2, hlupáci jsou silně koncentrováni podél jedné linie, a to podél osy Y pod bodem O. Je to dáno především tím, že majorita hlupáků je z podstaty neochvějně hloupá - jinak řečeno vytrvale způsobují škody a zranění jiným lidem bez vytváření jakéhokoli výsledku, ať už positivního nebo negativního.

Jsou také hlupáci, kteří svými neočekávanými činnostmi nejen že způsobují škody jiným, ale sami sebe navíc zraňují. Jsou zařazeni mezi superhlupáky, v našem systému se pohybují někde v oblasti S po levé straně od osy Y (viz Základní graf).

Síla hlouposti
Není těžké porozumět, jak sociální, politická či institucionální moc posiluje ničivý potenciál hlupáka. Ale každý musí pochopit, co dělá hlupáka nebezpečným pro jiné osoby, jinak řečeno co je základem síly hlouposti.

Základem toho, že jsou hloupí lidé nebezpeční a ničiví, je fakt, že rozumní lidé si těžko představí a těžko pochopí nerozumné jednání. Inteligentní osoba může rozumět logice bandity. Chování bandity je do jisté míry racionální: hnusná racionalita, ale pořád racionalita. Bandita chce plus na svém účtu. Jelikož není dostatečně inteligentní, aby využil způsoby, jak získat plus sobě i a vám, tak využívá způsoby, které jsou pro něj plus a pro vás mínus. To vše je špatné, ale pochopitelné, a jestli jste rozumní, tak to můžete předvídat. Můžete předpokládat banditovy ošklivé manévry a obludné aspirace a zvýšit své obranné možnosti.

Toto vše je ale absolutně nemožné s hlupákem, jak je popsáno v Třetím zákoně. Hloupá kreatura vás bude obtěžovat bezdůvodně, bez jakékoli výhody, bez jakéhokoli plánu nebo schématu a na těch nejnemožnějších místech a časech. Nemáte žádnou možnost říct zda, kdy a jak a proč vás bude hlupák atakovat. Když jste konfrontováni s hloupým individuem, jste mu vydáni na milost a nemilost. Jelikož se hlupákovy činnosti neřídí racionálními pravidly, plyne z toho, že

a) každý bude útokem překvapen
b) i když je kdokoli varován před útokem, stejně si nemůže připravit rozumnou obranu, protože sám útok nemá rozumovou strukturu

Skutečnost, že aktivity a pohyby hloupé kreatury jsou absolutně nestálé a iracionální, však nečiní extrémně obtížnou jen obranu, ale také protiútok - stejně jako zkoušet vystřelit na objekt, který je schopen těch nejneočekávanějších a nejnemožnějších pohybů.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.