Červen 2010

Pravěk a člověk

16. června 2010 v 18:45 | insider |  Zajímavosti
Něco docela zajímavého se zachytilo v redakční poště:
............................................
Pravěk a Člověk se přeli, kdo z nich je mocnější. I rozhodli se, že změří své síly a kdo prohraje, bude tomu druhému sloužit.
Nejdřív se Člověk pokusil pokořit Pravěk tím, že do něj poslal své stroje, aby pokácely prales a vybudovaly na jeho místě dinosauří ZOO. Pravěk, když to viděl, zrušil v druhohorách tu část planktonu, ze kterého měla vzniknout ropa. Člověk jen bezmocně mžikal na stroje, jejichž nádrže náhle sloužily jako příbytek ještěrkám nebo úkryt divokých včel.
Ale Člověk se nevzdal a poslal do Pravěku stroje na elektrický pohon. Opět začaly padat stromy, aby jejich místo zaujaly výběhy pro stegosaury. To se Pravěku nelíbilo. Zamračil se a nechal zetlít všechny plavuně a přesličky, které měly zapadnou do rašeliny a proměnit se v uhlí. Člověk s hrůzou zjistil, že nemá čím topit ve vysokých pecích. Nebylo uhlí, nebylo jak tavit rudy kovů. Téměř veškeré železo zmizelo ze světa.
Člověk si zoufal, ale nevzdal se. Popadl jednoduchou kamennou sekyrku a sám pokračoval v práci místo strojů. "Však já vymyslím nějaký způsob, jak vytavit rudy a Pravěk bude v koncích," bručel si. Jenže Pravěk měl již připravený svůj poslední úder. Nechal veleještěry spást všechny ušlechtilé trávy, z nichž se mělo vyvinout obilí. Člověk přišel o chleba i o pivo.
"Už dost!" křičel celý vyhladovělý. "Uznávám - prohrál jsem. Budu ti sloužit." "Ale to se budeš muset ještě hodně učit, panáčku," uculil se Pravěk. "Pošlu tě na vyučení k neandrtálcům, ať odkoukáš jejich dovednosti a vstřebáš potřebné znalosti."
A tak se stal z Člověka Pra-student. Učil se, jak mohl, leč stíhala ho jedna obtíž za druhou. Neschopný zpracovat rudy, stal se z něj neruda, jelikož se svými chabými svaly se nemohl s neadrtálci rvát, byl nervní a nemaje dosti sekyr, začal být neotesaný. Naštěstí rychle odkoukal od neandrtálců jejich zvyky a s těžkostmi se vyrovnal. Svými mravy byl nakonec od neadrtálců k nerozeznání. A protože slovo Pra-student se mu zdálo dlouhé, začal si říkal Pra-žák.

http://petrak.xf.cz

Upřímná omluva nikdy nic nezkazí

8. června 2010 v 21:58 | CYP JAK LAMPA |  INSIDER archív 2010
Ľudě, bdětě! Totok nam dorazilo do redakcyje a my to zvěřejnime v necenzurovanym zněni:
---------------
Když se chcete omluvit jednomu člověku, vyřeší to soukromý rozhovor. Když se chcete omluvit velké skupině lidí, je nejlepší k tomu zvolit nějaké masové médium, třeba internet.

"SUBJECT:

Omluva za škody vzniklé společnosti Es.dvojitéVé.Há vzniklé na svařovacím drátu

Rád bych se tímto omluvil celé společnosti za celou škodu vzniklou na svařovacím drátu pr. 1.0 v balení po 250kg v sudu, výrobce Hyundai Welding.
Tato škoda vznikla především z mé nedbalosti, která se projevila nedostatečným řízením zásob, které se projevilo:
a) včasným neodhalením změny v používání drátu z 1.0 na 1.2, přičemž bylo mou povinností tuto skutečnost neprodleně zjistit od oddělení PE
b) včasným neodhalením změny v používání drátu z objednávek, přičemž bylo mou povinností tuto skutečnost z klesajícího trendu odhalit
c) včasné neohlášení zvýšení skladové zásoby sudů
d) úplné nezajištění zabezpečeného prostoru ve skladu CKD proto, aby bylo zabráněno otvíraní sudů nepovolanými osobami a nedocházelo k odcizování zátěže ze sudů (skleněné kuličky)
e) neinformováním nadřízených o těchto krádežích, čímž bylo zabráněno možnému vyšetřování a možnosti odhalenní pachatelů

Rád bych se také dále omluvil panu Y.J.Lee, kterého jsem svým jednáním poškodil ve vztahu k jeho nadřízeným, a to tím, že jsem nepoložil absolutní prioritu k vyřešení problému se sudy. tato nedbalost se projevila:
a) nedostatečně jsem vysvětlil vážnost problému operátorům, kteří mohli být nápomocni při zjišťování stavu sudů ve skladu CKD
b) nereportoval jsem stav sudů hned, jak jsem byl tímto úkolem pověřen
c) nedostatečně jsem vysvětlil vážnost problému oddělení PE, čímž došlo k jejich odmítnutí použít drát s výše uvedenou specifikací opět ve výrobní lince, přičemž jsem tuto skutečnost ihned nereportoval
d) nedostatečně jsem vysvětlil vážnost problému dodavateli drátu, čímž došlo k prodlení v jeho návštěvě a prodlení v řešení problému s drátem, načež jsem ihned nereprotoval výsledek návštěvy dodavatele
e) nedostatečně jsem vysvětlil vážnost problému oddělení PE, čímž došlo k jejich odmítnutí použít drát s výše uvedenou specifikací opět ve výrobní lince na místě, kde se používá drát se stejnou specifikací v jiném balení, přičemž jsem tuto skutečnost ihned nereportoval.

Z výše uvedených skutečností, jejichž příčinou je mé nedbalé jednání, je zřejmé, že jsem se stal nekompetentním pro svou funkci, a proto jsem připraven složit svou funkci s těmito následky:
a) přeřazení na jinou funkci, kde mi nebude svěřen majetek, na němž by mohla vzniknout mou nedbalostí škoda či jiná újma
b) rozvázání pracovního poměru

S úctou

CYP JAK LAMPA"

-------------------

Jedina škoda je, že to v anglickym překladu troche ztrati tu šťavu, ale aji tak to neni žadna sranda nebo nějaky aprylovy ftipek, ale varovani ať vitě do čeho idětě...

A je to pryč...

1. června 2010 v 14:29 | Lopata |  INSIDER archív 2010
Tady mjel puvodně byt ten veslař, co sa tak elegantně prohaňal na Joutubu a pak aji na Fejsbuku, ale někdo ho vyzmizikoval dřyv než sme to stihli ukazať aji přespolnim. Škoda. Henti co to už viděli, možu potvrdiť.

Ale abystě nepřišli zkratka, dostala se nam do redakcyje taka kresba, uznavame, že sylně naturalystyčna, ale to nevadi, šak ta osoba už tu dluho s vama stejně něbudě.

Status

Tož rozumitě temu někdo? Jak to ten kreslyř myslel? Co tym chtěl řyct? A keru tu firmu vlastně pomluva? A něbudě najlepši uvaliť naňho tu fatwu? My sme pro, však takto uraziť naše cytěni...