Květen 2009

Goodbye Maro

29. května 2009 v 11:10 | zegr |  INSIDER archív 2009
Už jsem si skoro myslel, že tyhle smutné věci se do našeho zvěstovníku nebudou vnucovat. Chyba lávky.
Nedá se nic dělat, dneska tu máme jednoho kolegu naposled. Je to kolega 28. Byl to dobrý kolega, závazky si plnil, nástěnky udržoval v pořádku, i na svém pracovním stole měl vždy pořádek. Vracel věci tam odkud si je vypůjčil a ani dluhy z karet nenechával dlouho v prodlení. Dodržoval nejen pravidla bezpečnosti práce, ale i stanovené předepsané schválené postupy. Když bylo potřeba, vždy přispěchal s pomocí nebo alespoň s dobrou radou. Pracoval na zlepšeních všemi směry, zdokonaloval nejen svou osobnost studiem na vysoké škole, ale i zlepšovacími návrhy pro tovární provoz. Obětavě zajišťoval náhradní díly, riskujíc při tom svůj život v továrním nákladním autě, se kterým se neohroženě vrhal do proudu šílejících aut v centru města.
Dá se říct, prototyp kvalitního zaměstnance a kolegy.
Dokonce i na zahraniční stáž se vydal.
Myslím, že takový odborník se na jeho místo asi jen tak nenajde. A myslím, že ten kdo dopustil jeho odchod, by měl být pro výstrahu provlečen pod kýlem nebo aspoň pověšen za koule do průvanu.
Ale nemyslete si, nebyl to žádný suchopárný mlčenlivý neruda a nelida. Naopak. Jak je vidno z namátkou vybraných přiložených fotografií z jednoho namátkou vybraného soudružského aktivu, vůbec neměl problém navazovat kontakty a udržovat je na výši.
Zpěv

Ženy
Určitě i na víno došlo, akorát že to nikdo nevyfotil.

I vedoucí ho měli rádi

I když někteří to dávali svérázně najevo…

Budeš nám chybět, kamaráde. Si to v té Opavii užij.

V případě havárie...

27. května 2009 v 10:25 | zegr |  INSIDER archív 2009
Na F/APRON & MBR LH je taková krabice, pojmenovaná Gate box (viz obrázek), a na ní je nouzový vypínač... ehm tedy spíš nouzová díra... tedy co vlastně má člověk v případě nouze s tímhle dělat? Strčit prsty skrz a vytrhnout ony dráty? A má utrhnout modrý, červený nebo všechny? A má být při tom řádně uzemněný? To by tam měla být asi i instrukce"Trhem vypni", ne?

Opět děkuji všímavému a pohotovému D.K. za foto.

Pletýnka

22. května 2009 v 14:15 | zegr |  INSIDER archív 2009
Dneska se na dveřích kantýny objevila tato vývěska:
Myslíte, že se jedná o pletýnku pana Maxy? A je to pletýnka nebo svalový pletenec? A je to pletýnka (nebo svalový pletenec) přímo od toho slavného zpěváka Maxy M.? A víte někdo, zda vytvářejí i topořivá tělíska nějaký pletenec? A vůbec - víte někdo co se v kantýně děje po uzavírací době? A proč je na to sleva? Už to není to, co to bývalo?

Užívejte jen ta slova, která znáte...

20. května 2009 v 15:54 | zegr
Není náhodou "Mrs." zkratka od slova "Mistress" (paní)? Že by u nás dělala na manažerské pozici nějaká zakuklená žena? Nebo že by tvůrce tabulky byl ignorant, co se týče angličtiny?
Každopádně děkuji D.K., protože ten tu tabulku opravdu prokazatelně četl, a to prosím pěkně pečlivě...

Architektura

19. května 2009 v 10:36 | zegr |  INSIDER archív 2009
Ne že bych se nějak aktivně zajímal o architekturu, ale tohle vypadá opravdu zajímavě:


případně od stejného architekta i toto:


Případně i na Wikipedii.

Škoda že u nás vyhrála (vyhrála?) ta chobotnice nebo co to je...

Naše situace a Stopařův průvodce

13. května 2009 v 13:42 | zegr |  INSIDER archív 2009

Určitě se tu najde alespoň jeden člověk, který viděl nebo slyšel nebo četl The Hitch Hiker's Guide to the Galaxy (Stopařova průvodce po Galaxii). Pokud nevíte o čem mluvím, doporučuji třeba tyto stránky: http://www.chuckiejemagor.szm.sk/life.html nebo http://kalnyp.sweb.cz/books/adams/

Teď si dovolím citát z oné knihy: (všem, kterým se zdá příšerně dlouhý, aby ho četli, říkám rovnou, že jim nedojde pointa mého příspěvku, takže si to laskavě přečtěte)

(začátek citátu)

"Měl jste právo vznést námitky nebo předložit protinávrhy v patřičné lhůtě."
"V patřičné lhůtě?" opičil se Arthur. "V patřičné lhůtě? Dozvěděl jsem se o tom včera, když ke mě domů přišel nějaký řemeslník. Ptal jsem se ho, jestli přišel umýt okna, a on na to že ne, že přišel zbourat dům. To mi ovšem neřekl rovnou. Nejdřív otřel pár oken a vyinkasoval pět liber. Pak se s tím teprve vytasil."
"Ale pane Dente, ty plány byly přístupné na místním plánovacím úřadě tři čtvrtě roku."
"To jo, a jakmile jsem se to dozvěděl, hned jsem se taky na ně šel podívat, včera odpoledne to bylo. Zrovna jste se nenamáhali na ně upozorňovat, co? Jako třeba že byste to někomu řekli, nebo tak něco na ten způsob."
"Ale ty plány byly vyvěšeny..."
"Vyvěšeny? Musel jsem je nakonec jít hledat do sklepa."
"Tam je oddělení, kde je vyvěšují."
"S baterkou."
"Asi byl zrovna výpadek proudu."
"A schody zřejmě taky vypadly."
"Podívejte se, našel jste to oznámení nebo ne?"
"Ale jo, našel. Na dně zamčené registračky, a tu vecpali na zrušený záchod a na dveře dali ceduli Pozor, leopard!."
Po nebi přeběhl mrak. Jeho stín padl na Arthura Denta, opřeného o loket ve studeném bahně. (konec citátu)

* * *
A teď k té pointě. V dubnu byla u nás ve fabrice týden odstávka. A těm co měli starou (rozuměj loňskou) dovolenou, byla tato dovolená odebrána ve vztahu k oné odstávce. Sice jsem to nevěděl (nejen já), ale to nevadí. Prý to tak dohodly odbory. Prý to viselo někde na nástěnce…

* * *
A nakonec ještě jeden citát ze stejné knihy (zase dlouhý):

(začátek citátu)
Zemi zasáhlo náhlé ticho. Bylo to přinejmenším horší než předchozí hluk. Chvíli se nedělo nic.
Obrovské lodi nehybně visely na obloze, nad všemi pozemskými státy. Visely bez hnutí, obrovité, masívní, nehybné proti obloze, ztělesněné rouhání proti přírodě. Spousta lidí utrpěla šok, když se pokoušeli pochopit, co vidí. Lodi visely na obloze přesně tak, jak by tam viset nemohly.
A pořád se nic nedělo.
Pak se ozval téměř neslyšný šepot, náhlý kosmický záchvěv zvuku pronikajícího atmosférou. Všechny hi-fi přístroje na světě, všechna rádia, všechny televizní přijímače, všechny kazetové magnetofony, všechny nízko i vysokofrekvenční reproduktory a všechny středopásmové zesilovače na celém světě se samy od sebe bez hluku zapnuly.
Každá plechovka, každá popelnice, každé okno, každé auto, každá sklenice, každý kus rezavého plechu se rázem aktivoval jako akusticky dokonalý reproduktor.
Zemi, těsně předtím než zanikne, mělo být dopřáno vyzkoušet nejdokonalejší způsob reprodukce zvuku, největší veřejný rozhlas, jaký byl kdy vybudován. Ale nevysílal se žádný koncert, žádná hudba, žádná znělka, pouhá zpráva.
"Pozemšťané! Věnujte pozornost tomuto hlášení," řekl jakýsi hlas. Bylo to úžasné. Úžasně dokonalý kvadrofonní zvuk s tak mizivou mírou zkreslení, že i nebojácný muž by zaplakal.
"Hovoří k vám Prostetnik Vogon Jelc z Galaktického úřadu pro plánování hyperprostorové dopravy," pokračoval hlas. "Jak nepochybně víte, plány pro rozvoj okrajových oblastí Galaxie vyžadují vybudování nové hyperprostorové expresní dálnice, která má vést vaší sluneční soustavou. Vaše planeta je bohužel jedna z těch, které jsou určeny k demolici. Celá akce bude trvat necelé dvě pozemské minuty. Děkuji vám."
Rozhlas umlkl.
Děs nepochopení zachvátil přihlížející pozemšťany. Hrůza se zvolna sunula shromážděnými davy, jako by to byly železné piliny na listu papíru, pod nímž se pohybuje magnet. Vtom vypukla panika, zoufalá touha prchat, jenomže nebylo kam.
Když to Vogoni viděli, zapnuli znovu improvizovaný rozhlas:
"Nemá cenu tvářit se překvapeně. Všechny plány a příkazy k demolici jsou už padesát pozemských let vyvěšeny na vašem místním plánovacím odboru na Alfě Centauri, takže jste měli spoustu času vznášet formální protesty. Teď už je pozdě dělat kvůli tomu rozruch."
Rozhlas opět zmlkl, jen ozvěna se nesla krajinou. Obrovité lodi se na nebi zvolna a bez námahy obrátily. Na spodku každé z nich se objevil otvor, čtverec černé prázdnoty.
Za chvíli se někomu někde zřejmě podařilo zmocnit se vysílačky, zaměřit vlnovou délku a odvysílat vogonským lodím zprávu, orodující za planetu. Nikdo neví, co se v ní říkalo, zato všichni slyšeli odpověď. Rozhlas znovu zlobně naskočil. Hlas zněl tentokrát hodně otráveně.
"Co tím chcete říct, že jste nikdy nebyli na Alfě Centauri? Proboha, lidstvo, vždyť je to přece jen čtyři světelné roky! Je mi líto, ale když se neobtěžujete zajímat ani o místní záležitosti, je to vaše chyba.
Energetizujte demoliční paprsky!"
Z černých otvorů vytrysklo světlo.
"Taková pitomá apatická planeta," dodal hlas na stejné vlnové délce, "s tou se přece nebudu párat!" Kdosi vypnul rozhlas.
Bylo děsivé hrůzyplné ticho.
Ozval se děsivý hrůzyplný zvuk.
Bylo děsivé hrůzyplné ticho. (konec citátu)

***
Líbí se vám takové zacházení?

P.S. Tu knihu si přečtěte celou, je dost dobrá. Ať pak víte na co je ručník.
P.P.S. Čtyřicet dva

VIP parking

7. května 2009 v 11:05 | zegr |  INSIDER archív 2009
Kdo všechno může (a s čím) parkovat na VIP parkovišti...

Nejkrásnější slovo

7. května 2009 v 10:01 | zegr |  INSIDER archív 2009
Kdybyste měli občas pocit, že té koringlish (korejská angličtina - po vzoru chinglish čínská angličtina) je trochu moc, tak se podívejte na tento odkaz:

A pro ty, pro které neplatí "Slovenčina otec moje" (česky by se to dalo volně přeložit "ten můj češtin, to je můj kůň" ) - na českých stránkách stejného vydavatelství se prý bude chystat stejná anketa i pro slovo české.

Mimochodem myslím, že "čučoriedka" je opravdu úžasné slovo. A jelikož jsem byl poučen Miricou (ďakujem velmi pekne), pan Satinský (budiž mu země lehká) tak označil mladá děvčata, nejlépe tak kolem 18…, takže i v tomto kontextu je vítězné slovo naprosto na místě.
Já bych nejspíš hlasoval ještě pro "zimomriavky" a "krasokorčulovanie"…

Jaké máte návrhy na krásná česká slova vy? Já hned vysypu: bříško, štokrle, cimbuří, hl (pohnul - pro ty co nerozumějí), lupínek,…

P.S ještě ze stránek výše uvedeného nakladatelství:

Rozmarný bonmot na prvý májový týždeň:
Načo je na svete láska?
Aby si aj slušné dievča mohlo zasexovať.